Author Topic: Nuovo server acffiorentina.eu/nowy serwer acffiorentina.eu  (Read 2220 times)

Offline Chiesa

  • Administrator
  • *
  • Posts: 411138
  • Gender: Male
  • Sangue viola. Questo l'amore non si finisce mai!
Oggi abbiamo finito di spostare l'intera pagina al nuovo server. L'operazione è durata due giorni, ma alcuni utenti non se ne accorse, in pratica, perché tutto il lavoro è stato eseguito durante la notte e la mattina presto (24:00-4:30).

Da questo giorno ACFFiorentina.eu è co-trova in uno dei più grandi server in Polonia.

Alcuni dati sul nuovo server:
* ATM SA opera sul mercato IT dal 1991 e dal settembre 2004 è quotata alla Borsa di Varsavia SA.

* L'azienda è leader nella trasmissione di dati a banda larga, che offre a marchio ATMAN servizi di accesso ad Internet, hosting e collocazione, e altri servizi avanzati di comunicazione ad alto valore aggiunto.

* Destinatori di servizi e prodotti ATM SA sono i clienti business, operatori telecom e le istituzioni con le esigenze di telecomunicazioni significativo.

* Dal 2006, SA ATM ha costruito con successo il suo gruppo imprenditoriale, che consiste di 10 soggetti con polacchi e stranieri. Competenze delle telecomunicazioni controllate completo ATM SA in due aree principali: l'integrazione dei sistemi ICT e produzione di software.

Purtroppo, a causa di un piccolo errore, alcuni utenti devono a ri-caricare i propri avatar. Ci scusiamo!

Dziś zakończyliśmy przenoszenie całej strony do nowej serwerowni. Operacja trwała dwa dni, jednak niektórzy użytkownicy praktycznie jej nie zauważyli, ponieważ całość prac wykonywana była w godzinach nocnych i porannych (24:00-4:30).

Od dnia dzisiejszego ACFFiorentina.eu jest kolokowana w jednej z największych serwerowni w Polsce.

Kilka faktów o nowej serwerowni:
    * ATM S.A. działa na rynku teleinformatycznym od 1991 r., a od września 2004 r. jest notowana na Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

    * Spółka jest liderem szerokopasmowej transmisji danych, oferującym pod marką ATMAN usługi dostępu do Internetu, kolokacji i hostingu, a także inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne o dużej wartości dodanej.

    * Odbiorcy usług i produktów ATM S.A. to klienci biznesowi, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje o znaczących potrzebach telekomunikacyjnych.

    * Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 10 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji oprogramowania.
(za atman.pl)

Niestety, z powodu małego błędu, niektórzy użytkownicy muszą wgrać na nowo swoje awatary. Serdecznie przepraszamy!
- AMORE MIO - LA LUCE DEL MATTINO

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 30 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Name: Email:
Anti-spam: complete the task